Artikel

Carl Nielsens lys & mørke i opera | Fokus

Carl Nielsen komponerede to operaer. De var hinandens diametrale modsætninger. Den ene mørk, gammeltestamentlig og skæbnetung. Den anden lys, legende og let, men trods deres forskelle har de en fællesnævner i komponistens eget liv.

Af Steen Chr. Steensen

Operaen ‘Saul og David’ havde premiere i november 1902 på Det Kgl. Teater efter et hektisk og presset prøveforløb, hvor den 34-årige Carl Nielsen blandt andet skulle manifestere sig både som komponist og dirigent i forhold til sin stilling som andenviolinist i Det Kongelige Kapel. Da operaen havde premiere, var både publikum og presse forvirret. Hvor ville Carl Nielsen hen med dette religiøse emne hentet fra Det Gamle Testamente i en opera, der mere mindede om et oratorium? Den fik kun ni opførelser og blev så lagt på hylden de næste 27 år.

»‘Saul og David’ har lige op til i dag levet en stedbroderlig tilværelse i forhold til ‘Maskarade’«

Steen Chr. Steensen

Den anden opera var ‘Maskarade’, der er bygget over en komedie af Ludvig Holberg. Den havde premiere blot fire år senere i november 1906. Tilblivelsen og prøveforløbet var ligeså presset – ouverturen blev først færdig en uge før premieren – og der er historier om, hvordan teatret var i oprør over, at skuespillere skulle medvirke i en opera og synge! ‘Maskarade’ blev en triumf, og i dag har operaen totalt overskygget ‘Saul og David’. Da ‘Saul og David’ endelig i 1929 skulle genoptages på Det Kgl. Teater, sammenlignede komponisten den i et interview i Politiken med ‘Maskarade’.

»Er det for Resten ikke mærkligt, at mens jeg, da ‘Mascarade’, min senere Opera, for nylig kom frem igen, udmærket godt kunne tænke mig adskilligt anderledes og gaa med til baade Forskydninger og Forkortelser, saa kan jeg i Grunden slet ikke tænke mig nogen Forandring i ‘Saul og David’. Og det ligger vel i, at naar man er lystig, saa tager man det ikke saa nøje, men naar det her drejer sig om det tragisk-ophøjede, saa har man tænkt sig om og set sig for.«

Det er en overraskende udtalelse. Det er successen ‘Maskarade’, Carl Nielsen ønskede at revidere (og faktisk reviderede), mens han ikke ønskede at ændre en node i ‘Saul og David’. Det kan virke som et paradoks, men det har sine dybere årsager, som man kan grave frem ved at se nærmere på tilblivelsen og karakteren af de to operaer …

Maskarade live
– 28. mar. – 21. maj Operaen, Store Scene
Repremiere på Kasper Holtens opsætning fra 2006. Gert Henning-Jensen har rollen som Leander, Ylva Kihlberg og Inger Dam-Jensen alternerer som Leonora, og det samme gælder Henning von Schulman og Simon Duus i partiet som Henrik.

Saul og David live
– 17. april – 9. juni Operaen, Store Scene
‘Saul og David’ er historien om kongen, der lider af indædt jalousi over den unge David, som har vundet folkets gunst ved at nedkæmpe kæmpen Goliat. Johan Reuter synger partiet som Saul og Niels Jørgen Riis synger partiet som David.

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE ARTIKLER