Artikel

NÅR NODER GIVER NERVER

At få fast job i et symfoniorkester er ingen dans på roser. Vejen dertil går igennem intense konkurrencedage, adskillige afslag, prøveansættelser og måske alligevel afslag. Da Odense Symfoniorkester afholdt konkurrence om en ledig obostilling, var Jenny Sjöberg på deltagerlisten efter måneders koncentrerede forberedelser.

Når de sprøde koncerttoner flyder fra et af landets symfoniorkestre, er der ofte flere af orkestermedlemmerne, som er ekstra koncentrerede om at præstere deres allerbedste.
Det er de musikere, som endnu ikke er en fast del af orkestret, men som er nået igennem nåleøjet i en konkurrence om et ledigt job for netop deres instrument, og nu er udvalgt til en prøveperiode med orkestret, inden juryen beslutter, om de skal tilbydes et fast job. Det, der i andre fag fører til en ansættelseskontrakt efter en jobsamtale eller to, kan i den klassiske musiks verden strække sig over adskillige måneder.

»At få fast job i et symfoniorkester er ikke mindst en konkurrence om at kunne styre sine nerver. Det er en meget opslidende dag, som jeg før har været en uge om at komme til kræfter ovenpå«

I slutningen af januar, da Odense Symfoniorkester afholdt konkurrence til en stilling i obogruppen, valfartede over 40 jobsøgende oboister fra hele Europa til Fyn i håbet om job i orkestret. De ledige obostillinger ved europæiske symfoniorkestre kan i øjeblikket tælles på en hånd, derfor er der kamp til stregen hver gang.

En af deltagerne i obokonkurrencen i Odense er Jenny Sjöberg. Hun har igennem de seneste fem år stillet op i konkurrencer om et job i et symfoniorkesters og er flere gange kommet langt, men aldrig så langt som til et fast job. For hende vil et job i Odense Symfoniorkester betyde et musikalsk tilhørsforhold som alternativ til mange omskiftelige småjobs. Et sted, hvor hun er en integreret del af et orkester og hvor hun af faste kollegaer bliver respekteret for det arbejde, hun udfører.
Jenny fortæller om sine oplevelser før og efter konkurrencen.

To dage før konkurrencen
Hvordan har du forberedt dig musikalsk?
»Til hverdag øver jeg tre timer. Siden jeg så jobopslaget fra Odense i efteråret, er to af mine daglige øvetimer gået med at forberede mig til konkurrencen. Jeg øver teknik og sekvenser. Bagefter sætter jeg det sammen til små motiver og forfiner detaljerne i programmet, jeg skal spille på fredag […] «

Læs hele artiklen i KLASSISK nr. 26

TEKST: DORTHE LUNDH

Bestil gaveabonnement på magasinet KLASSISK

FLERE ARTIKLER