Nyhed

Danmark er nu et af de eneste lande i Europa, hvor der ikke sendes klassisk musik på FM fra en national public service-radio hele dagen.
Den klassiske musik er svækket voldsomt på DR’s radiokanaler. DR fortsætter med at bagatellisere kendsgerningerne.

KLASSISK har i to tidligere artikler beskrevet den drastiske nedgang i lyttertallene for P2 i dagtimerne, hvor kanalen udelukkende sendes på DAB. Tallene viser, at P2’s markedsandel, den såkaldte share, er halveret siden kanalomlægningen 1. november, og at lyttertilslutningen i dagfladen er nede på omkring en fjerdedel. Periodevis er der så få lyttere, at de ikke kan måles.

Til trods for styrtdykket i dagtimerne har DR flere gange meldt ud, at P2 faktisk har fået flere lyttere, når man ser på den ugentlige dækning. Og at de lyttere oven i købet har fået 20 timers mere klassisk om ugen.

Men DR’s forskellige budskaber om P2s succes harmonerer dårligt med de omtalte kendsgerninger, så KLASSISK har bedt DR’s radiochef, Tor Arnbjørn, om at kommentere på resultaterne af kanalomlægingen.

Svækkelsen af DR’s klassiske udbud
Vi har spurgt radiochefen om, hvorfor DR har valgt at sende P2 og den klassiske musik ud i DAB-mørket i den dagflade, hvor der tidligere har været allerflest lyttere. Tor Arnbjørn: “Vi har bestemt ikke sendt den klassiske musik ud i mørket. Faktisk spiller P2 mere klassisk end nogensinde før. Vi sender 20 timers mere klassisk musik hver uge på P2 Klassisk end vi gjorde før 1. november.”

Denne opgørelse om en øget mængde klassik radio på DR kan medieeksperten Stig Hartvig Nielsen ikke genkende: “Ikke nok med at den klassiske musik kom væk fra FM-båndet. Samtidigt nedskar man mængden af klassisk musik på DAB. Man lukkede DAB-kanalen ’DR Klassisk’ og dermed var det altså ikke kun på FM, at der skete et markant fald i mængden af klassisk musik. Også på DAB blev mængden af klassisk musik voldsomt reduceret. Det er ikke helt forkert at sige, at den klassiske musik på FM blev halveret – men også på DAB blev den klassiske musik halveret.”

DR har desuden sløjfet netradiostationen Allegro, som sendte klassisk døgnet rundt.

De tørre tal taler deres eget utvetydige sprog. Indtil 1. november sendte DR 316 timers klassisk om ugen på DAB, og 148 timer på FM. Efter 1. november sender DR 168 timers klassisk på DAB og godt og vel 84 timer på FM. Hartvig Nielsens konklusion er klar: “Der er sket en voldsom svækkelse af den klassiske musik på DR’s radiokanaler.”

Røde lyttertal og blå blink
De katastrofale lyttertal for P2’s dagflade på DAB i KLASSISKs tidligere artikler stammer fra DR’s egne opgørelser. DR kender altså de markante resultater af dagsomlægningen til DAB, men fortsætter alligevel med at bagatellisere udviklingen udadtil. Det indlysende spørgsmål bliver så, hvorfor DR ikke går ud med blå blink og beretter om de røde tal?

Tor Arnbjørn forklarer: “Det er rigtigt, at P2’s dagtidslytning er blevet ramt af skiftet fra FM til digital radio, men det var forventeligt, at tabet af en FM-frekvens ville kunne ses på lyttertallene. Alt andet ville have været mærkeligt. Når det er sagt, mener vi også, at der er meget at glæde sig over. Kanalen har ikke mistet lyttere, når vi ser på det samlede antal ugentlige lyttere, tværtimod. Når det er sagt, er der ingen tvivl om, at det er gået tilbage for lyttertallene i dagtimerne og kanalens andel af den samlede radiolytning er faldet. Men det var også forventeligt, da vi som bekendt har sagt farvel til en FM-frekvens, og nu kun udkommer digitalt i dagtimerne.”

Et lavpunkt i Europa
Tor Arnbjørn afviser foreløbigt, at situationen vil medføre ændringer i DR’s planlægning. Han understreger samtidig, at alle udfordringerne for DR skyldes den politiske beslutning om afgivelsen af en FM-kanal i det gældende medieforlig.

Det er værd at bemærke, at det samme forlig siger, at DR skal styrke formidlingen af klassisk musik. Status er imidlertid, at DR har foretaget en nedprioritering af den klassiske musik, og at tilgængeligheden er blevet stærkt forringet. Lytterne er ikke fulgt med over på den nye platform, og Danmark er nu et af de eneste lande i Europa, hvor der ikke sendes klassisk musik på FM fra en national public service radio hele dagen.

Kulturministeren blander sig ikke
KLASSISK har forsøgt at få en kommentar fra kulturminister Uffe Elbæk, som er øverste ansvarlige for radio- og tv-området, på de styrtdykkede lyttertal. Men ministeren ønsker ikke at medvirke, da han ikke vil blande sig i DR’s programplanlægning. Han vil også gerne undgå, at hans udmeldinger i den nuværende sammenhæng kommer til at påvirke de kommende medieforhandlinger.

Ved forhandlingerne må politikerne nødvendigvis evaluere DR’s kanalomlægning og prioriteringer og genoverveje, hvilken rolle formidlingen af den klassiske musik skal spille i æteren.

Michael Kjærgaard

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER