Nyhed

Verdi-opera i #MeToo’s vold | Operaanmeldelse

Kasper Holten trækker ‘Rigoletto’ ind i et råt og kvindefjendsk univers, hvor voldtægter filmes og deles på smartphones.

[scroll down for the english version]

**** (4 stjerner ud af 6)

Af Andrew Mellor

Malmø-operaen har ikke spildt tiden, og huset har været hurtige til at hyre Kasper Holten som freelance-instruktør. Til september skal han instruere ‘West Side Story’ på Malmö Opera, men han debuterer med denne opførelse af Verdis tragiske fortælling om misforstået kærlighed, ‘Rigoletto’, der opføres indtil 1. juni.

Hvis man betragter Verdis opera, der blev førsteopført i 1851, fra en helt særlig vinkel, kan den til nød være en forløber for #MeToo-bevægelsen. Men i virkeligheden er den langt mere kompliceret end som så med tematisk stof om intime familierelationer og multifacetteret kærlighed. Holten har valgt at gøre #MeToo til et centralt tema, og resultatet er blevet et hårdtslående show, hvor den politiske pointe er utvetydig, mens instruktørens syn på de menneskellige motiver, som er operaens kerne, fremstår mere problematiske.

Kasper Holten har valgt at fremhæve det uhyggelige handlingsforløb, som konventionelle operaopsætninger traditionelt glider af på. Vi præsenteres for en kvindefjendsk hertug i en rå realisme. Kvinder bliver voldtaget på toiletter og misbrugt fysisk af kokainsniffende mænd, som filmer og deler overgrebene på smartphones.

Vi kan forstå, hvorfor Rigoletto, hertugens hofnar, ønsker at beskytte sin datter Gilda mod denne grusomme verden. Da hun kidnappes af hertugens mænd og bliver tortureret, ser vi det filmet på en smartphone, mens koret synger ‘Scorrendo uniti’ – et snedigt teaterkneb. Efterfølgende dukker en chokeret Gilda op på scenen med blod ned af benene, som en klar indikation på voldtægt. Som dramatisk effekt er det meget effektfuldt, men det skaber et stort problem, som handlingen skrider frem, da Gilda senere bliver forelsket i den selvsamme overgrebsmand, hertugen. For dermed giver hendes potentielle seksuelle “offer” i operaens sidste scene nemlig ingen mening.

Overordnet formår Kasper Holten, med sin næse for teater, at smidiggøre handlingsforløbet – selv de steder hvor librettoen mangler konsistens, og der opstår dårende øjeblikke. Duetten mellem far og datter ‘Bella figlia dell’amore’ er overvældende, da Rigoletto ømt vasker den skrækkelige makeup, der stammer fra hertugens mænd, af datterens ansigt, hvorefter hun fjerner hofnarrens makeup fra hans.

Denne form for intimitet er dog fraværende andre steder. Malmø-operaens musikere, dirigeret af Karen Kamensek, spiller til tider for “tungt”, og dermed går partiturets kammermusikalske kvaliteter tabt. Fx i første akts ildevarslende scene mellem Rigoletto og snigmorderen Sparafucile. Men ellers håndterer Kamensek orkestret godt, især i kvartetten i tredje sats, hvor hun serverer en let og luftig ‘La Donna è mobile’, der yderligere understreger objektiveringen af kvinder.

Den berømte arie synges af Alexey Tatarintsevs hertug, og hans stemme har en “reptilsk” legato, der matcher hans skumle sølvfarvede jakkesæt. Titelrollen synges af Vladislav Sulimsky, der leverer en kraftfuld vokal, men den mangler lethed, og sangeren virker uinteresseret i de italienske ord, han synger. Fysisk er Sulimsky overbevisende som en tortureret Rigoletto, men rollen kræver mere detaljearbejde i vokalen og et ekstra gear til den rasende arioso ‘Cortigiani vil razza dannata’.

Showets bedste vokal tilhører Bianca Tognocchis Gilda. Tognocchi kan håndtere rollens koloraturer og er i stand til at fremkalde en hel palet af farver og dynamik i en enkelt sætning. Hendes sopran er attraktiv, og selv i højden er den præcis, og så har hun også talent for skuespil. Hendes signaturarie ‘Tutte le feste al tempio’ blev leveret med en overbevisende trøstesløshed, som en kvinde splittet i to. Meget bevægende, men desværre passer den ikke til denne udgave af ‘Rigoletto’.

Rigoletto
Malmö Opera, 15.4.18

Foto: Malin Arnesson

-o-

Verdi-opera in the power of #MeToo | Operareview

Director Kasper Holten draws ‘Rigoletto’ into a misogynistic and hard-hitting world, where rapes are filmed and shared on smartphones.

**** (4 stars out of 6)

By Andrew Mellor

Malmö Opera has wasted no time taking advantage of Kasper Holten’s new existence as a freelance director based a short drive away in Copenhagen. In September Holten will direct West Side Story at the Skåne opera house but he makes his debut there with this staging of Verdi’s tragic tale of misguided love, Rigoletto, which runs until 1 June.

From certain angles, Verdi’s 1851 opera might look like an operatic premonition of the #MeToo movement. In reality, its themes of familial intimacy and multifaceted love make it far more complicated. Holten takes #MeToo as a central theme and the result is a hard-hitting show that makes its political point unequivocally. More problematic is Holten’s view of the human motives at the opera’s heart.

As so often in his work, Holten underlines the raw horror of events that operatic convention has traditionally blunted. We are shown the Duke’s misogynistic with hard-hitting realism in a contemporary setting. Women are raped in toilets and physically abused by men on cocaine, who film and share their actions on smartphones.

We can understand why Rigoletto, the Duke’s jester, would want to shield his daughter Gilda from this cruel world. When she is kidnapped by the Duke’s men, we see her torture filmed on a smartphone as the chorus sing ‘Scorrendo uniti’ – a true coup de théâtre. Holten then has Gilda emerging in shock and bleeding from between the legs, a clear indication of rape. It is dramatically effective but throws up a major problem as the story unfolds, with Gilda falling in love with the very man who brought her abuse about, the Duke. Her eventual sacrifice, on which the opera’s final scene rests, makes no sense.

Beyond that, Holten’s theatrical instincts bring fluidity to what can sometimes feel like an episodic work, and there are magnetic moments. The duet between father and daughter ‘Bella figlia dell’amore’ is overwhelmingly poignant, as Rigoletto tenderly removes the hideous makeup applied to his daughter’s face by the Duke’s men, before she removes the jester’s makeup on his.

Similar intimacy can be lacking elsewhere. Some of the Malmö Opera Orchestra’s playing under Karen Kamensek feels overly heavy and the score’s ominous, chamber music qualities are lost, as in the Act I scene between Rigoletto and the assassin Sparafucile. But Kamensek handles the ensembles well, particularly the Act III quartet. She gives us a breezy ‘La donna è mobile’ that further emphasizes the objectification of women.

That famous aria is sung by Alexey Tatarintsev’s Duke. His voice has a reptilian legato that matches his lurid silver suit, entirely in character. In the title role, Vladislav Sulimsky is vocally powerful but lacks subtlety and appears uninterested in the Italian words he sings. He is physically convincing as a tortured Rigoletto but the part needs more vocal detail and an extra gear for the raging arioso ‘Cortigiani vil razza dannata’.

The show’s best singing comes from Bianca Tognocchi’s Gilda. Tognocchi can handle the role’s coloratura and is able to conjure multiple colours and dynamics in the space of a single phrase. Her soprano has attractive gleam and pinpoint accuracy even at altitude. But has theatrical abilities too: she sang her signature aria ‘Tutte le feste al tempio’ with a compelling sense of desolation, like a woman broken in two. Very moving; a shame it didn’t fit the story.

Rigoletto
Malmö Opera, 15.4.18

Foto: Malin Arnesson

Læs også: Holtens ‘Carmen’ får en blandet modtagelse af anmelderne

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER