Nyhed

Carl Nielsen-konkurrence i ny version

Årets fløjtekonkurrence repræsenterer en ny start for Carl Nielsen-konkurrencerne. Målet er, at vinderne skal have en international karriere bagefter.

Af Malene Wichmann

I juni 2013 varslede Odense Symfoniorkester en større omlægning af Carl Nielsen-konkurrencerne. Konkurrencerne for fløjte, klarinet og orgel ville blive sat på pause på ubestemt tid. I stedet skulle kræfterne bruges på Nielsen-fejringen i 2015 samt violinkonkurrencen, der fortsat ville finde sted hvert fjerde år. Samtidig blev Marianne Granvig, konkurrencernes mangeårige generalsekretær, afskediget.
Beslutningen gav genlyd og blev kritiseret af både Odense-borgere, danske musikere og konkurrencens internationale jurymedlemmer.
I september kom så meldingen om, at fløjtekonkurrencen i 2014 alligevel ville blive gennemført, og at konkurrencerne herefter fortsætter med en violinkonkurrence i 2016, og både fløjte- og klarinetkonkurrencer i 2018.
Efter stormvejret sidste år er 2014 blevet et nyt år nul for Carl Nielsen-konkurrencerne. Og allerede nu er der ændringer på vej.

Vinderen skal have X Factor
For første gang hedder arrangøren af konkurrencen i år Nordic Artists Management. Agentbureauet, der er ledet af Jacob Soelberg, står også bag Malko Konkurrencen for unge dirigenter og trækker i høj grad på erfaringerne herfra.
For den nye mand på posten lyder mantraet, at konkurrencen skal skabe internationale solister.
»Det er et succeskriterie, at orkestre og kammermusikfestivaler bruger vores vindere. Vi skal finde solister, der har noget at fortælle og har potentiale til at få en international karriere, og ligesom i Malko-konkurrencen skal det være en del af præmien, at vi hjælper vinderen på vej. Vi ville gerne kunne give dem 32 koncertaftaler, ligesom til Malko, men det kræver længere forberedelsestid, end vi har haft denne gang. Til gengæld får vinderen i år, ud over pengepræmien, en cd-aftale med Orchid Classics«, fortæller han.
Inden konkurrencen går i gang, vil flere tilmeldte end tidligere være sorteret fra af præjuryen, og desuden indeholder konkurrencen et nyt element: kandidaterne skal spille uden dirigent, og lede orkestret selv.
Derudover er planen at engagere flere internationale solister som jurymedlemmer fremover.
»Det er ikke, fordi der ikke har været flotte internationale juryer før, men vi vil gerne tilknytte flere navne med en aktiv solistkarriere. Fremover skal konkurrencen vare kortere tid, så de store navne lettere kan passe det ind i kalenderen, og samtidig forsøger vi at skaffe flere midler til juryhonorarer«, siger Jacob Soelberg.

Konkurrence på radio, tv og web
Da det i 2013 blev meldt ud, at der ikke længere skulle være konkurrence hvert år, lød begrundelsen, at de årlige konkurrencer skulle erstattes af mere markante begivenheder, der til gengæld ville finde sted knap så tit. Men hvordan kommer publikum til at mærke, at midlerne fremover bliver koncentreret i ’større brag’?
»Vi har fået flere ressourcer til markedsføring, og desuden har vi prioriteret at lægge midler i et nyt samarbejde med DR. Konkurrencen bliver i år både bragt i radioen, i en tv-udsendelse på DR K og streamet på DRs hjemmeside, så vi får mulighed for at komme ud til flere«, siger Finn Schumacker, orkesterchef for Odense Symfoniorkester.

Netværket skal bredes ud
I mange år har deltagerne boet hos værtsfamilier under konkurrencen, men trods ønsket om lokal forankring, kommer deltagerne ikke til at bo hos odenseanerne i år. Nu skal netværket i stedet bredes mere ud.
»Vi tror, at det giver kandidaterne mere ro at bo på hotel. Til gengæld vil vi meget gerne inddrage de tidligere værtsfamilier som frivillige. Vi arbejder også med andre idéer og håber, at vi kan inddrage lokalsamfundet yderligere fremover«, siger Jacob Soelberg.

Carl Nielsen-konkurrencen 2014
– Årets Carl Nielsen-konkurrence er for unge fløjtenister, og finder sted i Odense Koncerthus d. 15.-20. september.
– Der er udvalgt 28 kandidater til konkurrencen, heraf én dansker.
– Konkurrencen kan følges i DR P2, på dr.dk, samt på DR K på finaleaftenen.

Se livestream fra Carl Nielsen Konkurrencen

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER