Nyhed

Musiker vinder sag om ødelagt hørelse

Den engelske bratschist Chris Goldscheider har ved højesteret vundet en skelsættende sejr over sin tidligere arbejdsgiver, Royal Opera House. Sagen handlede om ansvaret for en invaliderende arbejdsskade, Goldscheider pådrog sig som medlem af operahusets orkester.

Musikeren har hævdet, at hans hørelse led uoprettelig skade efter, at orkestrets gruppe med mesingblæsere blev placeret lige bag ham under prøver på Wagners ‘Valkyrien’ i 2012. Ved prøverne toppede lydstyrken fra blæsergruppen flere gange med 137 decibel, hvilket svarer til lyden af en jetmotor. Høreskaden betyder, at Goldscheider i dag er ude af stand til at arbejde som musiker.

Royal Opera House har indtil rettens afgørelse afvist ethvert ansvar for den påståede arbejdsskade og dermed også erstatningsansvaret for de mén, Chris Goldscheider har fået. Men dommeren i højesteret, Nicola Davies, har altså set anderledes på det og mener, at Royal Opera House ikke har levet op til sit ansvar som arbejdsgiver.

Sagen er den første af sin art og vil formentligt danne præcedens i lignende sager om ansvaret for arbejdsmiljøet i de store orkestre. Det engelske operahus forsyner alle sine musikere med høreværn men forpligter dem ikke til at bruge det.

Operahuset er efter dommen gået ud med følgende erklæring:
»Selvom denne dom er begrænset til vores forpligtelser som arbejdsgiver, i henhold til arbejdsmiljølovens bekendtgørelser om beskyttelse mod støj, har den potentielt vidtrækkende konsekvenser for Royal Opera House og musikindustrien i bredere forstand. Vi mener ikke, at lovens forskrifter kan anvendes i en kunstnerisk institution på samme måde som i en fabrik. Ikke mindst fordi lyden i tilfældet med Royal Opera House ikke er et biprodukt af en industriel proces men er en væsentlig del af selve produktet«.

Huset overvejer nu at appellere afgørelsen, skriver The Guardian.

Foto: Sim Canetty-Clarke / ROH

Læs også: Orkestermusiker opgiver retssag

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER