Abonnementsbetingelser

Sådan fungerer dit abonnement

Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement, så du har det senest på udgivelsesdatoen. Abonnementet er løbende, dvs. det forsætter automatisk, indtil det opsiges. 

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit abonnement, kan du meddele os det via www.klassisk.org/kontakt til den igangværende periodes udløb. Eller telefonisk, pr. brev elle e-mail med en måneds varsel. Returnering af blad, manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement, og fritager dig ikke for betaling.
Gaveabonnementer ophører automatisk ved udløbet af den aftalte periode.

Betaling

Vi sender dig et indbetalingskort, som du bedes betale inden forfaldsdatoen. Ved udebleven betaling sender vi dig en rykkerskrivelse pålagt lovgivningsberettigede gebyr. Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger. 

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første blad. Returnerer du bladet, skal du meddele os herom. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage, og at du selv betaler omkostningerne ved returnering af bladet. 

Ændringer til abonnement

Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, ændring af betalingsperiode med mere, gøres det lettest ved at kontakte os via www.klassisk.org/kontakt. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer – vi får ikke automatisk besked. ændringer skal meddeles senest 30 dage før, den træder i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse. 

Andet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på alle hverdage mellem kl. 10-14 på telefon +45 29 90 95 71. Det hjælper os, hvis du har dit kundenummer klar, når du ringer.