Nyhed

DR hæver erstatning til pigekorets medlemmer

DR hæver erstatning til pigekorets medlemmer | Magasinet KLASSISK

Oprindeligt blev tidligere medlemmer af DR Pigekoret tilbudt 25.000 kroner i erstatning i marts, men nu hæver DR beløbet til det dobbelte efter at have konsulteret Kulturministeriet. Samtidig med fordoblingen tilbyder DR’s direktion nu erstatning til i alt 28 tidligere medlemmer for seksuelle krænkelser, de har været udsat for, da de var i koret, oplyser DR i en pressemeddelelse.

Det er seks sangere mere end de 22, der i første omgang blev tilbudt erstatning efter en advokatundersøgelse af krænkende adfærd, seksuel chikane og ledelsessvigt i DR Pigekoret, der blev offentliggjort i november sidste år. Det højere antal skyldes, at tre af sagerne skulle granskes yderligere, og at tre sager mere siden er kommet til.

»Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete – uanset beløbet«

Henrik Bo Nielsen, DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge

Ifølge advokatfirmaets vurdering var DR som en offentlig institution underlagt særlige begrænsninger for at udbetale såkaldt torterstatning. Man anbefalede på det grundlag en erstatningsramme på 5.000 – 25.000 kroner. DR meldte ud, at man ville henvende sig til Kulturministeriet for at høre, om det juridisk set var muligt af hæve beløbet.

Ministeriet sagde ja, og DR’s direktion har derefter fordoblet erstatningsbeløbet »som en markering af det voldsomme svigt, kvinderne blev udsat for«, siger DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, Henrik Bo Nielsen i pressemeddelelsen.

»Vi forstår selvfølgelig godt, at ingen erstatning kan lave om på det skete – uanset beløbet. Alligevel håber vi, at det vil kunne bidrage til en slags afslutning på et meget dystert kapitel i kvindernes liv. Sammen med den uforbeholdne og dybtfølte undskyldning, som Maria Rørbye Rønn og jeg gav på vegne af DR i november, da advokatundersøgelsen blev fremlagt, viser det forhåbentlig kvinderne, at vi, der i dag har ansvaret i DR, har ønsket at se og anerkende de svigt, der er sket«, siger Henrik Bo Nielsen videre.

I alt indberettede omkring 120 tidligere medlemmer af pigekoret hændelser om krænkende adfærd fra en kreds på seks voksne omkring koret i gennem flere årtier. Advokatfirmaet bag undersøgelsen, Norrbom Vinding, har med de tre nye sager fundet mindst 67 af de indrapporterede sager om krænkelser i koret godtgjort.

Når DR ikke tilbyder erstatning i alle de 67 godtgjorte sager, skyldes det blandt andet pigernes alder og straffelovens forældelsesfrist for seksualforbrydelser. I de sager hvor pigerne har været over 18 år på tidspunktet for krænkelserne, gælder der en forældelsesfrist på tre år. Det betyder konkret, at 39 af de tidligere sangere, hvis sager er fundet godtgjort, må kigge langt efter en erstatning for de krænkelser, de har været udsat for i pigekoret.

Advokatundersøgelsen beskrev forholdene for medlemmerne i pigekoret før 2010, som et miljø hvor grænserne for det normale har været flyttet. DR sammenfattede selv de mange kritisable forhold således:

»Seksuelle krænkelser, et miljø præget af vulgært, sjofelt og voldsomt seksualiseret sprogbrug. Perioder med en alkoholiseret kultur og kæresteforhold mellem kormedlemmer og voksne omkring pigekoret samt tilfælde af grov mobning«.

Som konsekvens af undersøgelsens resultater blev de to chefdirigenter i perioden 1966-2010, afdøde Tage Mortensen (1966-2000) og Michael Bojesen (2001-2010), begge frataget deres titler som æresdirigenter. Bojesen har afvist alle anklager ad flere omgange. Sagen fik ham til at trække sig fra posterne som bestyrelsesleder i Statens Kunstfond og leder af fondens Projektstøtteudvalget for Musik. Han blev i april fyret som chef for Malmø Operaen.

Foto: Peter Troest / DR

Læs mere: Tidligere medlemmer af DR Pigekoret får tilbudt erstatning

Tilmeld gratis nyhedsbrev | Magasinet KLASSISK

FLERE NYHEDER